send link to app

Brwsio Dannedd Dim Dŵr / Brushing Teeth No Water


4.8 ( 688 ratings )
ヘルスケア/フィットネス 教育
開発者 Atebol Cyfyngedig
1.99 USD

Brwsio Dannedd heb Ddŵr
Maer meddalwedd hyn wedi cael eu gynllunio i helpu y broses o frwsio dannedd. Fe allwch
ddilyn y cymeriad bywluniedig gan frwsio bob darn or geg ar dannedd yn eu tro neu neidio o rhan i rhan , ymlaen, yn ôl neu ail chwarae trwy wasgi y botwm perthnasol ar waelod y sgrin. Nid ywr fersiwn yma yn defnydd dŵr yn y broses glanhau dannedd, mae yna fersiwn or app ar gael sydd yn defnyddio dŵr.
Noddwyd y meddalwedd yma gan Lywodraeth Cymru

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch ac Atebol yn www.atebol.com

Brushing Teeth without Water

This application has been designed to aid the process of brushing your teeth. You can simply follow along with the animated character, brushing each section of the mouth in turn or jump forward, back and repeat any section by pressing the related icon at the bottom of the display. This version does not use water while brushing, however there is a version that uses water to aid the brushing process.
This application was developed with support from the Welsh Government

For further information please contact www.atebol.com